Seneca Resource Recovery on juhtiv Ühendkuningriigi jäätmete ja ressursside taaskasutamise ettevõte, mis on spetsialiseerunud jäätmetest saadava kütuse (RDF, ingl refuse derived fuel) tootmisele, vahendamisele ja rahvusvahelisele ekspordile.

Seneca - Our Capability - Translated EST

Ettevõte loodi 2010. aastal ja pakub erinevaid kõrge kvaliteediga jäätmehaldusteenuseid Carey kontsernile ning Lõuna-Inglismaa kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele.

Senecast on kujunenud Ühendkuningriigi üks juhtivaid RDF-i eksportijaid ja ettevõttest on saanud mitmetele Euroopa juhtivatele jäätmetest energia tootmise jaamadele (EfW, ingl Energy from Waste) usaldusväärne kütusetarnija.

Pikaajalised EfW tarnesuhted lasevad meil pakkuda munitsipaal-, kommerts-, tööstus- ja ehitusjäätmevoogudele efektiivseid ja kestlikke käitlusteenuseid, mis võimaldab prügilatesse ladestamist täielikult vältida.

Sertifikaadid

Ettevõttel Seneca Resource Recovery on suur hulk sertifikaate, mis hõlmavad kõike alates tootmisest ja keskkonnahaldusest kuni sõidukipargi kasutamiseni.

Sertifikaadid on tunnistuseks võimest tegutseda vastavalt valdkonnastandarditele ja järgida täielikult kehtivaid õigusakte. Nimetatud sertifikaadid annavad meie klientidele kindlustunde, et Seneca töötab kehtiva raamistiku piires ja tegutseb juhtivalt jäätmete taaskasutuse ettevõttelt eeldatavate tegevusstandardite kohaselt.

  • ISO 9001, 1400, 18001 ISO 9001, 1400, 18001
  • Carpet Recycling UK Carpet Recycling UK
  • RDF Industry Group RDF Industry Group
  • Chartered Institute of Waste Management Chartered Institute of Waste Management
  • The Green Compass The Green Compass