Andrew on Seneca Resource Recovery tegevjuht, kellel on üle 20-aastane käitamise ja tootmise juhikohtade kogemus Ühendkuningriigist, Euroopast ja Aasiast. Andrew’l on kujunenud välja ainulaadne arusaamine jäätmete ja taaskäitlemise protsessidest ning tema põhitähelepanu on suunatud Seneca kohapealse tegevustõhususe ja klientidele kättetoimetamise tulemuslikkuse pidevale parendamisele.

Andrew vastutab Seneca tootmisrajatise tootmis-, transpordi- ja seotud administratiivsete funktsioonide eest. Lisaks kuuluvad tema vastutusalasse Carey kontserni ettevõttesisesed taaskäitlusvajadused.

Andrew Harper

K&V-d

Senecas on avatud ja tööd väärtustav sisekultuur. Meie tootmisrajatis on üpris erinev Carey kontserni kuuluvatest muudest, ehitusele keskendunud ettevõtetest. Meil on piiratud arv protsesse, mis oma olemusest tulenevalt võivad muutuda rutiinseks. Seetõttu teeme jõupingutusi, et hoida meeskond kaasahaaratuna, motiveerituna ja parendusvõimaluste suhtes tähelepanelikena. Meeskonnana hindame kõrgelt oma liikmeid ja nende panust lõpptulemusse. Meil suhtlusviis on interaktiivne – räägime regulaarselt kõigi oma meeskonnaliikmetega, et tõstatada tegevusega seotud küsimusi ja arutada lahendusi, keskendudes samas töötajate heaolule ja veendudes, et kõik tunneksid end tööd tehes turvaliselt.

Seneca on oma klientidega alati aus. See ei pruugi olla alati see, mida nad soovivad kuulda, kuid olenemata, kas tegemist on kliendi või tarnijaga, oluline on, et asjad oleksid järje peal. Ka kõige raskemate teemade puhul on parem olukord läbi arutada ja leida kõigile pooltele kasulik lahendus.

Oma tegevuses hoiame silma peal kindlatel mõõdikutel. Nendeks on sissetulev toore, mida meil on vaja toota ja milline on vajalik materjali kvaliteet. Protsess töötleb neli ja pool tuhat tonni materjali nädalas, kuid me jälgime seda igapäevaselt kooskõlas lepinguliste tarnetega jõujaamadesse, kuna meil pole võimalik tuua rohkem materjali, kui suudame välja saata. Rajatisse laekuv materjal kontrollib kogu käivet, mistõttu on just see (lisaks rajatise hoidmisele ohutu ja puhas) minu rolli määravaks osaks.

Valdkond on muutumas üha konkurentsitihedamaks, kuna paljud ettevõtted proovivad teha sedasama, mida meie, kui me 2010. aastal alustasime. Sellele vastuseismiseks täiustame lõpptoodangu kvaliteeti, eraldades jäätmetest üha rohkem taaskäideldavaid materjale, et toota konkreetset tüüpi jõujaamale sobivamat toodet. Põhimõtteliselt liigume tahke taaskasutuskütuse tootmise suunas, kuid selle valmistamine on raskem ja seetõttu investeerime 500 000 naela uutesse seadmetesse, mis aitavad meil saavutada soovitud eesmärki.

Uue tihendusmasina kasutuselevõtmise kõrval, mis viis fookuse pressitud RDF-lt konteinerisse pakendatud lahtisele RDF-le, on minu kõige uhkemaks algatuseks olnud eelmisel aastal kasutusele võetud varude kontrolli ja „masinkontrolli” väljatöötamine. Masinteave sisestatakse nüüd kohe andmebaasi, kus seda jälgitakse korduvate probleemide ja remondiaegade kindlakstegemiseks. Kõiki kulumaterjalide ja komponentide laoseise jälgitakse samas andmebaasis ja määratud lävendite saavutamisel tellitakse neid automaatselt juurde.