Kenneth liitus Senecaga 2012. aastal peadirektorina ja tõi kaasa 16 aasta jooksul väga erinevatest käitamise ja juhtimisega seotud rollidest saadud põhjalikud valdkonnateadmised ja -kogemused. Alustanud oma karjääri Iirimaal jäätmeveo ja -kogumise valdkonna juhatajana, tuli ta 2010. aastal Inglismaale, et asuda suuremastaabilise jäätmetöötluse ja -taaskasutuse ettevõtte peadirektori kohale.

Oma karjääri vältel on Kenneth saanud taaskasutatud kütuste turgudel põhjalikud kogemused, mis haakus suurepäraselt Seneca vajadustega. Viimastel aastatel on Kenneth keskendunud Seneca muutmisele Ühendkuningriigi juhtivaks RDF-i tootjaks ja pikaajaliste partnersuhete loomisele Euroopa juhtivate jäätmetest energia tootmise operaatoritega.

2015 edutati Kenneth käitusjuhiks ja aasta hiljem tegevdirektoriks.

Kenneth Doran

K&V-d

Hindame kõrgelt meeskonna olulisust ja suhteid klientidega. See on kogu meie tegevuse alus.

Samuti iseloomustab meid pideva parendamise kultuur. Vaatame pidevalt kriitiliselt üle oma protsesse, et muuta neid paremaks ja täiustada pakutavaid teenuseid.

Tegemist on põhilise, kuid samas väga olulise tegevusalaga. Meie ettevõte suhtub jäätmetöötlemisse ja kvaliteeti moel, mis pole kõigile selle valdkonna tegijatele omane. Me vaatame seda kui tootmisprotsessi. Selline kvaliteedile ja tõhususele keskenduv lähenemine on võimaldanud meil luua keskkonna, mis annab meie klientidele kasu ja eristab meid ülejäänud konkurentidest.

Aastal 2016 sai mulle selgeks, et Euroopa taaskasutuskütuse turg on tõenäoliselt väljaarenenud faasis, mis peaks Ühendkuningriigi jaoks peamistel Hollandi, Skandinaavia ja Saksamaa turgudel tooma kaasa energia taaskasutusvõimsuse nappuse. Sai selgeks, et jätkuva kasvu ja arengu tagamiseks tuli Senecal arendada oma tootmisprotsesse ja kütustevalikut ning liikuda arenevatele turgudele.

Kindlasti on selleks meie tootmisrajatises konteinerite laadimissüsteemi kasutuselevõtmine.

Kohtusime oma ostupartneriga Twence, kes ei olnud rahul mahalaadimisprotsessi tõhususega oma rajatises ja ütles, et parim lahendus oleks lahtise RDF-i tarnimine nende punkrisse.

Koos logistikapartneriga võtsime kasutusele lahenduse, mille käigus paigaldasime oma objektile liugsüsteemi. See vastas täielikult Twence’i eesmärkidele ja andis Senecale ainulaadse logistikalahenduse.