Luke on Senega ohutus- ja keskkonnaalase vastavuse juhataja ja liitus meie meeskonnaga aastal 2011. Tootmisjuhina tööle asunud Luke’il oli juhtiv roll „Lean 5S” jt tootmispõhimõtete järjepideval juurutamisel läbi tööriistade, standardiseerimise ja jäätmete vähendamise alal suurte sammude astumise.

Pärast viit aastat tegevjuhtimises soovis Luke pühenduda Senecas tervise- ja tööohutuse kultuuri arendamisele ning asus oma praegusele ametikohale. Tegevjuhtimise meeskonnaga tihedat koostööd tehes on Luke muutnud ettevõtte käsitlust tervise- ja tööohutusest, kaasates Seneca käitamistoimingutes töötavaid inimesi ja töötades välja rea „Carey Way” hulka kuuluvaid standardeid, mis võimadavad anda hinnangu kõikide tegevuste teostamisele.

Luke Cassidy

K&V-d

Proovime muuta töökeskkonda kogu meeskonna jaoks rõõmsaks, nauditavaks ja samas ohutuks. Hindame ausust, nii et kõik teavad, et võivad avameelselt arvamust avaldada. Me hoolime oma töötajatest tõeliselt. Soovime, et nad astuksid sammu edasi ja tunneks, et nende panust hinnatakse.

Püüame alati teha kindlaks andeid ja aidata annetel areneda. Tunneme alati heameelt meeskonnale kasvu- ja arenemisvõimalusi andes. Proovime anda meeskondadele õiged ressursid ja tööriistad, et nad saaksid õiges keskkonnas oma potentsiaali realiseerida. Usume, et Senecas on positiivse suhtumisega inimestel võimalused karjääri tegemiseks.

Toetame rääkimist ja kaasamist kõigil tasanditel. Juhtmeeskonnana räägime üksteisele oma ootustest ja demonstreerime neid ootusi oma käitumistega – eeskuju kaudu juhtimisel.

Kestev parendamine on toonud kaasa hiljutised suured investeeringud uude pressimis- ja pakkimisliini, uude MRF-i liini, mille käigus vahetati välja vanad, viimase kuue aasta jooksul kasutusel olnud liinid. See võimaldab töödelda suuremas koguses prügi, suurendada sellest taaskasutusse võetavat osa ning kasvatada protsessi tõhusust ja töökindlust. Kui kliendid näevad, et investeerime tootmisse, annab see neile kindlustunde, et suudame pakkuda kindlat, nende vajadustele vastavat teenust. Samuti tagab Seneca toote ühelaadsuse ja kvaliteedi töötajate pideva väljaõppe ja arendamise abil. Selline areng, koos tugeva juhtimise ning kõige meie poolt tehtava aluseks oleva positiivse tervise- ja tööohutuse kultuuriga, annab meie huvirühmadele ühiselt parima võimaliku kogemuse.

Madala kütteväärtusega RDF-i turu küllastumine Hollandis ja Saksamaal, st EfW-rajatiste piiratud võimsus sundis meid laienema teistele turgudele ja teistesse toodetesse. Nüüd toodame kvaliteetset kõrge kütteväärtusega materjali eksportimiseks Poolasse, mida on traditsiooniliselt peetud turuks, kuhu on raske tungida.

2016. aasta alguses juhtisin ma Senecas integreeritud juhtimissüsteemi juurutamist, et sertifitseerida ettevõte vastavalt standarditele ISO 9001, 14001 ja OHSAS 18001. Võin uhkusega öelda, et akrediteerimime õnnestus ning nii ettevõte kui ka huvirühmad on kõik saadud tulemusest võitnud.