Seneca kaasaegne RDF-i tootmise ja eksportimise võrgustik, muudab selle kogu Ühendkuningriigi kohalike omavalitsuste suurepäraseks strateegiliseks partneriks. Meie oskusteave, võimekus ja pikaajalised RDF-i ostulepingud tagavad, et suudame pakkuda avaliku sektori klientidele olmejäätmete töötlemise lahendusi, mille korral jäätmeid ei ladestata.

Uuenduslikud jäätmetöötluslahendused võimaldavad Senecal võtta vastu tahkeid olmejäätmeid, suuremahulisi jäätmeid ja tänavapuhastusheitmeid, mis aitab kohalikel omavalitsustel saavutada keskkonda säästvaid ja jätkusuutlikkuse eesmärke.

Seneca on osutanud Norfolki maakonnavalitsusele jäätmetöötlusteenuseid alates 2016. aasta aprillist. Aastane töödeldav majapidamisjäätmete maht on ligikaudu 30 000 tonni. Juba esimesest päevast alates on Seneca osutatud teenus ületanud meie ootusi. Teenused on toiminud väga sujuvalt, meie kulud on olnud madalamad ja keskkonnaalane tulemuslikkus on paranenud.

Joel Hull – jäätmevaldkonna juht, Norfolki maakonnavalitsus