Seneca Resource Recovery pakub Londoni ja Kagu-Inglismaa jäätmehaldusettevõtjatele nende jäätmete vastuvõtmiseks ohutut, usaldusväärset ja jätkusuutlikku vastuvõturajatist.

Ööpäev läbi töötav Wembley rajatis tagab tõhusa veokite kasutuse, võimaldades meie klientidel maksimeerida jäätmeveokite tootlikkuse ja vältida täielikult jäätmete ladestamist.

Töötleme olme-, ehitus-, kommerts-/tööstus- ja jääkjäätmeid jäätmetest saadavaks kütuseks, pakkudes väga jätkusuutlikku alternatiivi jäätmete ladestamisele ja aidates klientidel saavutada keskkonnda säästvaid eesmärke.