Biomassikütusel on kindel koht meie taaskasutuskütuste portfellis. Biomassikütust kasutatakse vähese süsinikusisaldusega energia tootmiseks arvukates jaamades üle terve Ühendkuningriigi.

RDF-i tootmisliinidelt ja jäätmekogumisklientidelt kogutud puidujäätmed muudetakse erinevateks suure energeetilise väärtusega biomassikütusteks.