Meie RDF-i vahendamise teenus kasutab pideva ja usaldusväärse RDF-i ostukoguse tagamiseks põhjalikult viimistletud tarneahelat.

Ulatuslik ettevõttesisene oskusteave, pikaajalised EfW tarnelepingud ja hästi toimivad logistikalahendused võimaldavad meil üle terve Ühendkuningriigi pakkuda täielikult toetatud vahendusteenust.

Tagame kõigile oma klientidele nende nõudmistele vastava usaldusväärse, kuluefektiivse ja õigusakte järgiva vahendusteenuse. Meie meeskond kannab hoolt kogu protsessi eest, sh teie RDF-le sobiva ostupartneri leidmise, õigusaktidest kinnipidamise, logistika ja täieliku haldusteenuse eest.

Our extensive in-house expertise, long-term EfW supply contracts and high-quality logistics solutions allow us to deliver a fully supported brokerage service throughout the UK. 

We guarantee all our clients a reliable, cost-effective and legally compliant brokerage service to meet their individual requirements. Our team will handle the entire process including sourcing a suitable off-take partner for your RDF, regulatory compliance, logistics and a full account management service.

Oleme tõeliselt rahul Seneca poolt osutatava RDF-i vahendusteenusega. Osutatav teenus koostati täpselt meie vajadusi arvesse võttes. Ettevõte andis RDF-i tootmisprotsessi käikuandmisel nõuandeid ja tuge, tagas EfW ostukoguse, mis vastas meie jäätmevoogudele ja kandis hoolt TFS-i ekspordinõusolekute eest. Nüüd, kus teenus on paigas, töötab kõik nagu kellavärk, andes meile võimaluse keskenduda oma põhitegevusele.

Neil Johnson – tegevdirektor, Mick George Ltd