Me taotleme parimat kõiges, mida teeme, tagades klientidele pideva usaldusväärse teenuse osutamiseks meie meeskondade selge juhtimise ja õige keskkonna. Nende väärtuste aluseks on meie visioon olla tunnustatud kui dünaamiline ja innovaatiline ettevõte.

TCW Translated ET

Carey rajatised ja autopark

Carey kontsernile kuulub üle 2000 spetsialiseeritud rajatise ja masina ning üle 500 veoki ja kaubiku, millel on oluline roll kõigi Carey kontserni ettevõtete toetamisel.

Ohutu ja tulemusliku tootmistegevuse tagamiseks kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt kõiki rajatisi. Kõigil rajatistel on FORS-i, CLOCS-i jt kõrgeima taseme tunnistused.

Tervisekaitse ja tööohutus

Mõistame täielikult, et meie esmaülesanne on tagada oma töötajate tervis, ohutus ja heaolu. Selle saavutamiseks koolitatakse töötajaid vastavalt rangeimatele standarditele, tagatakse ohutu ja kõrge kvaliteediga töökeskkond, pakutakse asjakohast pidevat järelevalvet ja suheldakse tulemuslikult kõigil tasemetel.

Meie algatus Safe Home Every Home (SHED) on lõimitud ettevõttekultuuri ja toetab täielikult ISO-akrediteeritud integreeritud juhtimissüsteemi, kuhu kuuluvad veel ISO 9001, 14001 ja 18001.

Jätkusuutlikkus

RDF pakub kestlikku alternatiivi prügi ladestamisele, võttes jäätmed kasutusele soojuse ja elektrienergia väärtusliku allikana.

RDF-i eksportimine Euroopa energia taaskasutusjaamadesse on süsinikneutraalne, kuna soojuse ja energia koostootmise (CHP, ingl combined heat and power) suur tõhusus ületab RDF-i mandrile transportimise mõju. Meie energia taaskasutuse partnerid toodavad elektrit, kasutavad soojust kaugküttesüsteemides või tööstusrakendustes ning kasutavad tuhka ja muid tahkeid jäätmeid teedeehituses.

Kvaliteedi ja tegevuse arendamine

Seneca on pühendunud energia taaskasutuse partnerite õigeaegsele ja laitmatule varustamisele kvaliteetse kütusega.

Pöörame suurt tähelepanu kütusetootmise protsessi, tarneahela ja logistika pidevale arendamisele, et tagada turu nõudluse täielik rahuldamine ja partneritele lisandväärtuse osutamine.

Siia hulka kuuluvad hiljutised olulised investeeringud uuenduslikesse logistikalahendustesse ja RDF-i tootmisseadmetesse, mis on meil võimaldanud Seneca kindlalt turu liidrite hulka tuua.